Архив: март 2022

Защо Имуновенин не се заплаща от НЗОК за лечение на системен лупус

На свое заседание на 25.02.2022 г. ръкводоството на министерство на здравеопазването е взело решение, че не приема проекта на Решение на Министерски съвет за одобряване на проект на закон за допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. 

МЗ лиши пациентите с лупус от възможността да се лекуват с човешки имуноглобулини

След няколко запитвания до МЗ относно промените в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ), които касаеха заплащането на лечението с Имуновенин за пациенти с диагноза системен лупус еритематодес от НЗОК, на18 март 2022 г. на пощата на Организиация на пациентите с ревматологични заболявания в България получихме отговор, в който се казва...