Архив: април 2018

Как иглотерапията би могла значително да намали болките при хроничните ревматични заболявания

Д-р Борян Бужов е специалист по нервни болести, традиционна китайска медицина и мануална Терапия.

Д-р Бужов завършва медицина през 2000 г. с отличен успех и веднага е зачислен като редовен докторант и специализант към Катедра „Нервни болести“ към Медицински Уни...