Архив: април 2013

Съобщение до медиите

 

Във връзка с продължаващата практика на НЗОК да забавя издаването на протоколи за лечение с антицитокинови медикаменти и медикаменти за  лечение на някои редки болести,четири пациентски организации се обединиха и изпратиха съобщение до медиите, с което ясно заявиха ...

Бюлетин брой 3/ 2013

  • Последни промени в закони и наредби;
  • Кратко резюме от проведеното общо събрание на БСБББ – АС;
  • За новите изисквания за лечение на серопозитивен ревматоиден, псориатричен, ювенилен артрти и анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти...

За силата на волята и желанието за живот

Наскоро в сайта на в-к'Дневник'и сайта на в-к'Стандарт'беше публикувана историята на Райна Балева, която страда от рядко автоимунно заболяване - Синдром на Фелти. Това е ревматично заболяване, от което страдат изключително малък процент от хората с лека форма на ревматоиден артрит. То се характеризира със 100 % антил...