Архив: февруари 2017

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА РЕВМАТИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ

 

Настоящият материал достига до вас със съдействието на доц. д-р Божидар Ивков, зам.председател на Организация на пациентите с ревматологични заболявания в България.

Преводът е предназначен преди всичко за хора в начален стадии или със съмнения за наличие на ревмато...

СВЕТОВЕН ДЕН ЗА ИНФОРМИРАНОСТ ЗА РЕВМАТОИДНИЯ АРТРИТ(РА)

 

Според инициативата на Американската фондация на хора с ревматоидни заболявания, 2 февруари е обявен като ден за по-голяма информираност за РА – най-разпространеното ревматоидно заболяване. Това е ден, когато хората с РА и техните организации се опитват да насърчав...