Архив: март 2013

Изисквания на НЗОК при лечение на серопозитивен ревматоиден, псориатричен, ювенилен артрити и анкилозиращ спондилит с антицитокинови лекарствени продукти в извънболнична помощ

Днес 27.03.2013 на сайта на НЗОК бяха публикувани новите изисквания за лечение на серопозитивен ревматоиден артрит,ювенилен артрит,псориатичен артрит и анкилозиращ спондилит с биологични антиревматични лекарствени продукти в извънболничната помощ.Изискванията обаче влизат сила от 15.03.2013.

Бюлетин брой 1-2/2013

 

Излезе новият брой на информационния ни бюлетин.

В него може да откриете :


  • Информация и консултация;
  • Покана за Общо събрание - БСБББ - АС;
  • Покана за участие в регионален фо...

ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В КЛИНИКИТЕ ПО РЕВМАТОЛОГИЯ

 

През февруари 2013 г. Организация на пациентите с ревматологични заболявания в България стартира нов проект, който има за цел да подобри административното обслужване на хората с ревматични заболявания в няколко болници.Проектът е с продължителност 12 месеца. Поради икономическат...