Архив: юли 2022

ЕМА препоръчва одобрение на Jak инхибитор за лечение на нерентгенографски аксиален спондилоартрит

Индикациите на инхибитора на Janus kinase (JAK) упадацитиниб ще бъдат разширени и ще включват нерадиографския аксиален спондилоартрит (axSpA) , след препоръка за одобрение от Комитета за лекарствени продукти за хуманна употреба на Eвропейската медицинска агенция.

Семейно планиране при пациенти с автоимунни заболявания и псориазис

Първа работна среща по проект за изготвяне на Консенсус за семейно планиране при пациенти с автоимунни заболявани и псориазис беше проведена на  04.07.2022. Присъстваха д-р Бояджиева, ревматолог от УМБАЛ”св.Иван Рилски”, доц. Д-р Развигор Дърленски, дермтолог от Аджибадем Ситиклиник УМБАЛ Токуда, Боряна Ботева, председател на УС на ОПРЗБ, Анета Драганова, председател на УС на АПАЗ. В срещата взеха участие и Николай Недялков от АПАЗ и Миглена Иванова от ОПРЗБ