Архив: март 2015

РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2015 - ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА КП 241 И КП 241

Във връзка с последните изменения на алгоритмите за ползване на КП 241-'Физикална терапия и рехабилитация при болести на опороно-двигателния апарат'и КП 244 -'Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система'моля прочетете следното писмо изпратено от Национална спе...