Архив: април 2014

„Подобряване на достъпа до качествено лечение на пациентите с имунно-медиирани възпалителни заболявания в България“ - пресконференция

Pic 4На 23.04. 2014 в БТА беше проведена пресконференция с участието на Организация на пациентите с ревматологични заболявания в България, Сдружение„Асоциация на пациенти с ревматоиден артрит“, “Българска асоциация болест на Крон и улцерозен колит“.Темата на пресконференцията беше озаглавена „Подобряване на достъпа до качествено лечение на пациентите с им...