Архив: май 2021

Отворено писмо от Организация на пациентите с ревматологични заболявания

От 11 до 18 май 2021 г. „Организацията на пациентите с ревматологични заболявания в България“ (ОПРЗБ) отбелязва „Седмица за информираност за ревматичните заболявания“.Тази година решихме да поставим акцент върху влиянието, което глобалната пандемия оказа върху живота на хората с ревматични заболявания. През февруари от името на ОПРЗБ проведохме онлайн анкета сред повече от 500 от нашите членове относно диагностиката, лечението и влиянието на ревматичните заболявания върху живота им. Резултатите показват, че основните проблеми, които срещат болните в България, са забавянето на диагнозата и усложнения достъп до лечение, както и липсата на адекватна и навременна комуникация с лекуващите лекари.