Архив: декември 2016

СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО АМБУЛАТОРНА ПРОЦЕДУРА 42 ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С ВЪЗПАЛИТЕЛНИ ПОЛИАРТРОПАТИИ И СПОНДИЛОПАТИИ

Във връзка с готвени промени в начина на проследяване състоянието на хората, ползващи биологична терапия на 16.12 от името на организацията на пациентите с ревматологични заболявания в България внесохме това писмо в МЗ и НЗОК.Днес ще го предам и на проф.Стоилов и проф.Рашков.

ПАНИК АТАКА – КАКВО ДА ПРАВИМ, КОГАТО СТРАХЪТ НИ ПОРОБВА

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ ПРЕВОД НА СТАТИЯТА  'ПАНИК АТАКА - КАКВО ДА ПРАВИМ, КОГАТО СТРАХЪТ НИ ПОРОБВА'.

АВТОР НА СТАТИЯТА Е МАРТА ОШИНСКА - БИЯЛЧИК, ДИПЛОМИРАН ПСИХОТЕРАПЕВТ, КОЙТО РАБОТИ ВЪВ ВАРШАВА.

АВТОР НА ПРЕВОДА Е ДОЦ.Д-Р БОЖИДАР ИВКО...