Архив: юли 2021

Запитване до НЗОК и МЗ във връзка с въвеждане на електронна рецептурна книжка

Ние от сдружение АПАЗ и ОПРЗБ подкрепяме електронното здравеопазване, но до нас достигнаха многобройни запитвания от пациенти по отношение на  прилагането на електронната рецептурна книжка. В подкрепа на пациентите, изпратихме запитване към Министерството на здравеопазването и НЗОК.