Архив: март 2016

СТАНОВИЩЕ НА ОПРЗБ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ ЗА НРД 2016

На 14.03.2016 г. в сайта на НЗОК беше публикуван за обществено объсждане проект на НРД за медицинските дейности за 2016 г. Като част от него бяха публикувани и Амбулаторните процедури заложени в Наредба 11 за определяне на пакета от сдравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК. Амб...

ПРАВО НА ОТГОВОР

На 07.03.2016 г. в информационния сайт mediapool.bg беше публикувана статия със заглавие „ Хапчетата, които задавиха здравната каса“.

http://www.mediapool.bg/hapchetata-koito-zadaviha-zdravnata-kasa-news246331.html....