видео

Репортаж на Нова тв за хората с лупус и Коледния базар на ОПРЗБ

 

Репортаж на Таня Чохаджиева в Нова тв за хората с лупус и Коледния благотворителен базар на ОПРЗБ.

Пациенти  с ревматични заболявания плащат непосилни суми за лечение