Архив: октомври 2015

СТАНОВИЩЕ НА ОПРЗБ ОТНОСНО ПРОЕКТ ЗА ПРОМЯНА НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С БИОЛОГИЧНИ МЕДИКАМЕНТИ

Тук можете да прочетете становището на Организация на пациентите с ревматологични заболявания относно проекта за изменение на  „Изисквания на НЗОК при лечение на умерен до тежък серопозитивен ревматоиден, ювенилен артрит, активен и прогресиращ псориатичен артрит и тежък активен анки...

СТАНОВИЩЕ НА ОПРЗБ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗИСКВАНИЯТА НА НЗОК ЗА ЛЕЧЕНИЕ С БИОЛОГИЧНИ МЕДИКАМЕНТИ

Тук можете да прочетете становището на Организация на пациентите с ревматологични заболявания във връзка с приетите „Изисквания на НЗОК при лечение на умерен до тежък серопозитивен ревматоиден, ювенилен артрит, активен и прогресиращ псориатичен артрит и тежък активен анкилозиращ спондили...