За ОПРЗБ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЦИЕНТИТЕ С РЕВМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В БЪЛГАРИЯ

Организацията на пациентите с ревматологични заболявания в България (ОПРЗБ) е създадена през 2010 г. Основната цел на сдружението е да оказва подкрепа на хората, страдащи от ревматични заболявания.

Организацията представлява пациентите на България в Европейската лига за борба с ревматизма (European League Against Rheumatism - EULAR).

Организацията на пациентите с ревматологични заболявания е сред учредителите на АГОРА (обединение на неправителствени организации на хора с ревматични заболявания от Южна Европа).

Стани доброволец

Организацията на пациентите с ревматологични заболявания в България е създадена и поддържана от доброволци. За да има повече дейности и проекти в полза на хората с ревматични заболявания, се нуждаем и от вашата помощ!

Присъединете се към нас сега - пишете ни на адрес: revmatologia.org@gmail.com

Благодарим ви!