АП 42

Среща на ОПРЗБ и АПАЗ с Български лекарски съюз

Днес, 6.12.2022 г. се проведе среща между представители на „Асоциация на пациентите с автоимунни заболявания“ (АПАЗ), „Организация на пациентите с ревматологични заболявания в България“ (ОПРЗБ) и ръководството на Български лекарски съюз. На срещата бяха дискутирани актуалните проблеми пред пациентите с ревматични заболявания, които сигнализираха омбудсмана за системна дискриминация във връзка с получаване на терапията си.