Среща на ОПРЗБ и АПАЗ с Български лекарски съюз

rezults

Днес, 6.12.2022 г. се проведе среща между представители на „Асоциация на пациентите с автоимунни заболявания“ (АПАЗ), „Организация на пациентите с ревматологични заболявания в България“ (ОПРЗБ) и ръководството на Български лекарски съюз. На срещата бяха дискутирани актуалните проблеми пред пациентите с ревматични заболявания, които сигнализираха омбудсмана за системна дискриминация във връзка с получаване на терапията си.

Боряна Ботева от ОПРЗБ и Анета Драганова от АПАЗ посочиха, че за да получат лекарствата си, пациентите са подложени на финансова, трудова, териториална и медицинска дискриминация.

Единствено при пациентите с ревматични заболявания, получаващи терапия по протокол IC, се изисква лично явяване на пациента пред Експертна лекарска комисия. Така например, тази стъпка е премахната за пациентите с кардиологични и ендокринологични заболявания.

Според сега действащите условия за отпускане на скъпоструваща терапия за ревматичните заболявания са нужни повече от 8 месеца от назначаване на терапията от лекуващи ревматолог до момента, в който пациентът получи лекарството си от аптеката. Организациите обясниха, че от години безуспешно търсят диалог с Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса и благодари на Български лекарски съюз, че съдейства за намиране на решение в полза на пациентите. Те са се обърнали и към омбудсмана, който подкрепя исканията им. Моля, вижте приложеното писмо.

Пациентите настояват за разширяване обхвата на лекарите, които могат да предписват терапия, отпадане на нуждата от физическо явяване пред Експертна лекарска комисия за издаване на протокол и изваждане на амбулаторна процедура 42 в извънболничната помощ.

От своя страна ръководството на БЛС изрази своята готовност за съдействие при решаване на проблемите. Повече информация за позицията на Български лекарски съюз можете да намерите в приложеното писмо.