ревматоиден артрит

През последните десетилетия значително се увеличиха възможностите за лечение на ревматоидния артрит

Д-р Мария Недкова е специализирала Ревматология във Военно Медицинска Академия-гр.София и Многопрофилна Болница за Активно Лечение,АД-гр.Бургас. Има публикация в Списание Inspiro и част от авторския колектив на Ръководство по Белодробни Болести в раздела Белодробен карцином под редакцията на проф.Костов. Представяла постери на научни форуми  с връчена награда за клиничен случай на тема-„Алгодистрофия  на ходило, като паранеопластичен синдром при белодробен карцином”. Участва активно в регионални и национални Ревматологични мероприятия. 

Ревматоиден артрит: симптоми, диагностика, лечение

Ревматоидният артрит (РА) е системно автоимунно заболяване, което причинява хронично възпаление на ставите. РА може да засегне тъканите около ставите, както и други органи в цялото тяло.

"Не се вкопчвайте в болестта, дръжте се за живота"

За живота въпреки болката, за трудностите, лечението и за силата на личността, говорим с Анета Драганова, диагностицирана с ревматоиден артрит, когато е едва на две години. Завършила е "Банково застрахователно и осигурително дело в "ПГИМ "Йордан Захариев"  в гр.Кюстендил.  От м. май 2010 г.