Заболявания

Класификация на Ревматичните болести

 1. Възпалителни ставни заболявания (артрити)

1.1.           Ревматоиден артрит;

1.2.           Анкилозиращ спондилоартрит (болест на Бехтерев);

1.3.           Псориатичен артрит;

1.4.           Болест на Reiter (Реактивен артрит);

1.5.           Ревматизъм (Boulillaund – Сокольский);

1.6.           Други реактивни артрити;

1.7.           Инфекциозни артрити;

 1. Системни заболявания на съединителната тъкан (колагенози)

2.1.           Системен Lupus erythematosus;

2.2.           Прогресивна системна склероза;

2.3.           Дерматомиозит / полимиозит;

2.4.           Васкулити;

2.5.           Припокриващи (overlap) сундроми;

2.6.           Синдром на Sjogren;

 1. Дегенеративни ставни заболявания (артрози)

3.1.           Спондилартрози;

3.2.           Омартроза;

3.3.           Деформираща артроза на ръцете;

3.4.           Коксартроза;

3.5.           Гонартроза;

3.6.           Артрозни промени в стъпалото;

 1. Кристални артропатии (подагра и псевдоподагра)

4.1.           Подагра;

4.2.           Пирофосфатна болест;

4.3.           Апатитна болест;

4.4.           Артропатии причинени от други кристали;

 1. Мекотъканен ревматизъм

5.1.           Фибромиалгичен синдром (ФМС);

5.2.           Локализирани увреди (бурсити, инцерционити, тендинити, тендовагинити);

5.3.           Професионално обусловени мекотъканни увреди (миотендинози);

5.4.           Други мекотъканни болести извън ФМС

 • Палиндромичен ревматизъм;
 • Polymyalgia rheumatica;
 1. Заболяване на костната система

6.1.           Остеопении;

6.2.           Първични и вторични тумори;

 • Метастази;
 • Миелом;
 • Саркоми и др. ;

6.3.           Остеити

 • Болест на Paget;

6.4.           Друга костна преустройка

 • Фиброзна дисплазия;

6.5.           Остеонекрози

 • Асептични некрози;
 • Дисекиращ остеохондрит;

6.6.           Хипертрофична остеоартропатия;

 1. Вродени и унаследени заболявания на опорно – двигателният апарат

7.1.           Вродена слабост на съединителната тъкан – хипермобилен синдром, синдром на съединителнотъканна малостойност;

7.2.           Синдром на Marfan;

7.3.           Синдром на Ehlers – Danlos;

7.4.           Osteogenesis imperfecta;

 1. Заболявания, често свързани с артрит

8.1.           Саркоидоза;

8.2.           Релапсоращ полихондрит;

8.3.           Хроничен улцеро – хеморагичен колит;

8.4.           M.Whipple;

8.5.           Фамилна средиземноморка треска;

8.6.           Амилоидоза;

 1. Трамви на ода с изключение на фрактурите

10. Заболявания, свързани с ендокринни болеси, хемопатии и кумулативни ретикулози, които могат да протекат с ревматични оплаквания

 • Охроноза;
 • Диабет;
 • Болест на Goshe;
 • Акромегалия;
 • Хипотиреодизъм;
 • Хемофилия;
 • Хемоглобинопатии;

11. Неврологични заболявания, свързани със ставни увреди

 • Третичен сифилис;
 • Сирингомиелия;
 • Синдром на скапуларния ъгъл;

12. Туморни и подобни състояния

12.1.       Тумори на синовията;

 • Синовиалом;
 • Пигментен вилонодуларен синовит;
 • Гигантоклетъчен тумор на синовиалното влагалище;

12.2.       Други тумори

 • Първични костни тумори в съседство;
 • Метастази;
 • Миелом, левкози и др.
 • Ретикулохистиоцитоза на ставите;