По повод информационната седмица за ревматичните заболявания, която се проведе в периода 8-14 май 2017 г. създадохме наръчник, съдържащ основна информация за заболяването лупус. Той е предназначен, както за хората с тази диагноза, така и за техните близки и лекуващи специалисти.

Чрез този наръчник се надяваме да допринесем за по-доброто познаване на заболяването и свързаните с него последици.

Автори на наръчника са : доц.Божидар Ивков - зам.председател на УС на ОПРЗБ;

Миглена Иванова - член на ОПРЗБ

Жанета Черпокова - член на ОПРЗБ

Боряна Ботева - председател на ОПРЗБ

 

Наръчника можете да изтеглите тук:

ЛУПУС - КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ?