Изх. № 132/ 12.10.2017

 

ДО:

Г-ЖА МАЯ МАНОЛОВА

ОМБУДСМАН НА РБ

 

ДОЦ. АСЕНА СТОИМЕНОВА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИАЛ

 

                                                                                 

 

 

 

СИГНАЛ

От: Организация на пациентите с ревматологични заболявания в България (ОПРЗБ).

Относно: Липса на лекарствен продукт RoActemra в аптечната мрежа

 

Уважаема г-жо Манолова

Уважаема доц. Стоименова,

Бихме желали да Ви съобщим за сигнали, които получаваме в последните месеци на електронната поща, фейсбук страницата и телефоните  на сдружението във връзка с липсата на лекарствения продукт RoActemra, използван за лечение на ревматоиден артрит.

Медикаментът се реимбурсира от НЗОК и се получава от пациентите по реда на чл.78 т. 2 от ЗЗО.

Сигналите за липса на този скъпоструващ медикамент идват от градове като Хасково, Стара Загора, Казанлък, Нова Загора, Панагюрище, Свиленград.

След наша проверка установихме, че аптеките, в които има липса на споменатия медикамент работят със следните търговци на едро : Фармнет АД; Фьоникс Фарма ЕООД; Алта Фармасютикалс ЕООД.

Поради липсата на медикамента RoActemra в аптечната мрежа голяма част от пациентите , които се обръщат към нас са принудени да прекъсват лечението си, а това компрометира цялостния изход на лечението и се стига до обостряне на заболяването.

Обръщаме се към вас с молба да разпоредите да бъде направена проверка по посочения от нас проблем.

С уважение:

 

.

 

 

Боряна Ботева: ...........................................................

(председател на УС на ОПРЗБ)

 

 

 

 

 

.