АКО СТРАДАТЕ ОТ АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ (АС),РЕВМАТОИДЕН​ АРТРИТ (РА) ИЛИ ПСОРИАТИЧЕН АРТРИТ (ПСА) И ВАШИЯТ РЕВМАТОЛОГ ВИ Е НАСОЧИЛ КЪМ ЛЕЧЕНИЕ С БИОЛОГИЧНИ МЕДИКАМЕНТИ,МОЖЕ БИ СЕ ПИТАТЕ КАКВО ВИ ПРЕДСТОИ.

ИНФОРМАЦИЯТА ПО-НАДОЛУ ЩЕ ВИ ДАДЕ ОТГОВОР.  

В момента в България са налични следните биологични и биоподобни медикаменти за лечение на Ревматоиден артрит, Ювенилен артрит, Псориатичен артрит и Анкилозиращ спондилит:

Humira (Adalimumab)

Hulio (Adalimumab)

Amgevita (Adalimumab)

Enbrel (Etanercept)

Simponi (Golimumab)

Cimzia (Certolizumab pegol)

RoActemra (Tociizumab)

MabThera (Rituximab)

Remsima (Infliximab)

Inflectra (Infliximab)

Remicade (Infliximab)

Zessly (Infliximab)

Cosentycs (Secukinumab)

Ixekizumab (Taltz)

Tofacitinib (Xeljans)

Baricitinib (Olumiant) 

Необходимо да знаете няколко основни  понятия,които ще срещнете в текста​ по-надолу:

Решение на специализирана комисия – експертно лекарско решение, което се издава от Специализирана лекарска комисия

Специализирана лекарска комисия – такива има в София - две на брой, в Пловдив - също​ две действащи комисии, във Варна и в Плевен)

BASDAI – индекс, показващ активността на заболяването при Анкилозиращ спондилит (болест на Бехтерев)

ASDAS – индекс, показващ активността на заболяването при АС (Анкилозиращ спондилит)

DAS28 – индекс, който показва активността на заболяването при РА (ревматоиден артрит)

БМАРЛ – болест-модифициращи антиревматични лекарства

НЗОК – Национална здравноосигурителна каса

РЗОК – Районна здравноосигурителна каса

 

За да започнете лечение с биологични средства, трябва да направите няколко неща:

 

 1. Проверете здравноосигурителния си статус

Редовно проверявайте здравноосигурителния си статус. Изключително важно е да сте здравноосигурен, за да получавате лекарства и лечение, реимбурсирани от НЗОК. Може да направите проверка  в интернет-сайта на Националната агенция за приходите www.nap.bg, както и в офисите на НАП.

 

 1. Закупете рецептурна книжка на хронично болния

В случай, че все още нямате издадена рецептурна книжка, трябва да закупите такава от аптека, продаваща медицинска документация на Здравната каса.  Личният ви лекар може да ви насочи къде се намират тези книжарници във вашия град.

Книжката се попълва от личния лекар.

Заверявате я в Районната здравноосигурителна каса (РЗОК).

 

 1. Посетете ревматолог

Лекуващият ревматолог трябва да е напълно наясно с процедурата, през която трябва да минете, на какви критерии трябва да отговаряте, като той ще е специалистът, който ще ви ръководи през процеса на кандидатстване за лечение с биологични лекарствени средства.

“Изискванията при лечение на умерен до тежък серопозитивен ревматоиден артрит, активен ювенилен артрит,  активен и прогресиращ псориатичен артрит, тежък активен анкилозиращ спондилит с антиревматични лекарствени продукти над 18 г. възраст в извънболничната помощ” може да изтеглите от сайта на НЗОК - ​   www.nhif.bg.​ Изискванията се обновяват периодично.

 

 1. Преминаване през амбулаторна процедура 42 по НЗОК

Лекуващият ревматолог ще ви насочи къде можете да преминете по “Амбулаторна процедура 42 за амбулаторно проследяване/диспансеризация на пациенти с тежкопротичащи полиартропатии и  спондилопатии”, за да ви бъдат подготвени необходимите изследвания за започване или продължаването на лечението с биологични медикаменти.

 

 1. Явяване пред Специализирана лекарска комисия

След преминаване по „Амбулаторна процедура 42 за амбулаторно

проследяване/диспансеризация на пациенти с тежкопротичащи полиартропатии и  спондилопатии“ ви предстои явяване пред Специализирана лекарска комисия (такива има в София​ :​ в УМБАЛ “Св. Иван Рилски  и УМБАЛ “Софиямед”; Пловдив​ :​ в УМБАЛ” Св. Георги” и УМБАЛ “ Каспела”; Плевен​ :​ в УМБАЛ “Г. Странски”; Варна​ :​ в УМБАЛ” Св. Марина”)

 

Необходимите изследвания при започване на лечение с биологични медикаменти са:

 • ПКК с ДКК (пълна кръвна картина с диференциално броене)
 • СУЕ, ЦРП (показатели, които са индикатор за възпалителен процес)
 • АСАТ, АЛАТ (чернодробни ензими)
 • Креатинин (проследява бъбречната функция)
 • Урея
 • Туберкулинова проба / Манту ≤ 5 мм, ако е над 5 мм е необходим квантиферонов тест и/или консултация с пулмолог за изключване на латентна туберкулоза.
 • Рентгенова снимка на бял дроб с разчитане
 • Хепатитни маркери /HBsAg, anti-HCV/
 • Изследване за носителство на вируса на HIV
 • Триглицериди и холестерол – при лечение с RoActemra (Tocilizumab)
 • Ревматоиден фактор – при РА
 • Рентгенови снимки на стави, гръбначен стълб и др. с разчитане. Вписване на​ рентгенов стадий на болестта.
 • BASDAI; ASDAS и DAS28 – в зависимост от заболяването – прави се от лекуващия ревматолог.

 

 • Прилага се здравно досие на хронично болен с проследяване на заболяването от диагностицирането до момента: амбулаторни листове, удостоверяващи назначена предходна терапия с отразени срокове на приложение, с данни за неповлияване и/или нежелани лекарствени реакции (НЛР) и предложение за лечение с биологично средство. За да започнете лечение с биологични медикаменти, е необходимо да сте преминали през стандартната, т.нар. базисна терапия, която да е била с недостатъчен или без ефект.

Всички изследвания трябва да са на оригинални бланки с подпис и печат, включително и разчитането на рентгеновите снимки.В РЗОК се подават оригиналите.

Необходимите изследвания при продължаване на лечението с биологични медикаменти са:

 • ПКК с ДКК (пълна кръвна картина с диференциално броене)
 • СУЕ, ЦРП (показатели, които са индикатор за възпалителен процес)
 • АСАТ, АЛАТ(чернодробни ензими)
 • Креатинин (проследява бъбречната функция)
 • Триглицериди и холестерол – при лечение с RoActemra (Tocilizumab)
 • Ревматоиден фактор – при РА
 • BASDAI; ASDAS и DAS28 – в зависимост от заболяването – прави се от лекуващия ревматолог

Проследяването на ефекта от лечението се извършва на 12-тата седмица от започването му и при кандидатстване за ново лечение на шестия месец. Необходимо е на 12-та седмица от лечението да си направите изброените по-горе изследвания.

* Бременност и лактация са изключващи критерии при започване и продължаване на лечението с биологични медикаменти, с изключение на случаите, посочени в кратките характеристики на някои продукти. Препоръчваме да обсъдите внимателно лечението си с лекуващия ревматолог в такива случаи.

 

Останалите изключващи критерии за започване и продължаване на лечението с биологични медикаменти можете да видите на страницата на НЗОК - www.nhif.bg, като изтеглите “Изискванията при лечение на умерен до тежък серопозитивен​   ревматоиден артрит, активен ювенилен артрит,  активен и прогресиращ псориатичен артрит, тежък активен анкилозиращ спондилит с антиревматични лекарствени

продукти над 18 г. възраст в извънболничната помощ”.

Подаване на документите в РЗОК на територията, на която сте направили избор на личен лекар.

Документите при започване и първо продължение не се връщат, затова е добре да си направите копия. При подаването им запазете входящия номер​ за бъдещи справки.

Справки могат да бъдат правени на телефоните посочени в сайта на НЗОК или в РЗОК.

 

 1. РЗОК изпраща по служебен път документите към НЗОК.

Сроковете, в които НЗОК трябва да се произнесе с решение, са:

За първи протокол – 2 месеца от датата на  подаване на документите.​      

За първо продължение ​ – ​ 1​ месец от датата на постъпване  на документите в НЗОК (РЗОК до 5 дни от получаване на документите има задължение да ги изпрати до НЗОК).

За всеки пореден протокол ​ –​ заверява се в момента на подаване в РЗОК.​

При смяна на медикамент – 1 месец от датата на постъпване  на документите в НЗОК​  (РЗОК до 5 дни от получаване на документите има задължение да ги изпрати до НЗОК).

 

 1. Получаване на издадения протокол от РЗОК.

След като сте получили положителен отговор, че отпускането на лекарството е одобрено, трябва да посетите РЗОК във вашия град, където ще получите заверния протокол. Носете си рецептурната книжка и входящия номер, който сте получили при подаване на документите. Протоколът може да бъде получен и от съпруг(а), законен представител или друго изрично упълномощено лице срещу представяне на съответен документ, доказващ качеството на получателя.

Протоколът е с валидност 6 месеца и препоръчваме да следите внимателно крайната му дата.

 

 1. Получаване на лекарството от аптеката

С протокола и рецептурната книжка трябва да отидете при личния си лекар, който да ви издаде рецепта. Копие от протокола трябва да остане при лекаря.

С рецептата, рецептурната книжка и оригиналния протокол трябва да отидете в предпочитаната от вас аптека, за да получите предписания медикамент.

Копие от протокола трябва да остане в аптеката. Всеки път, когато получавате лекарството, си носете оригиналния протокол, където фармацевтът трябва да сложи печат и дата, с които се удостоверява получаването на лекарството.

Биологичното лекарство може да бъде закупено от всяка аптека на територията на страната, която работи с НЗОК, като се поръчва предварително.

Рецептата, ИЗДАДЕНА ОТ ЛИЧНИЯ ЛЕКАР, Е ВАЛИДНА ЗА СРОК ОТ 15 ДНИ.

Вашият личен лекар може да издаде и рецепта за период от 3 месеца.

 

 1. При отказ да ви бъде отпуснато лечение уведомете лекуващия ревматолог за причината за отказа,за да може да ви насочи как да постъпите в конкретния случай.

Ако смятате,че неправомерно ви е отказано лечение, или издаването на протокола се е​         забавило извън рамките на регламентираните срокове, може да подадете жалба в НЗОК. Може да се обърнете за съдействиекъм представители на Организация на пациентите с ревматологични заболявания в България, като ни пишете на revmatologia.org@gmail.com

Към представители на Организацията можете да се обръщате и в случай на забавена доставка на медикамент в аптеката.

Материалът е създаден въз основа на “Изискванията при лечение на умерен до тежък серопозитивен ревматоиден артрит, активен ювенилен артрит,  активен и прогресиращ псориатичен артрит, тежък активен анкилозиращ спондилит с антиревматични лекарствени продукти над 18 г. възраст в извънболничната помощ” в сила от 15 май 2019 г.

 

Организация на пациентите с ревматологични заболявания в България