През месец март 2017 г. от името на Организация на пациентите с ревматологични заболявания в България (ОПРЗБ) ; Българско сдружение на болните от болест на Бехтерев и Асоциация на пациентите с ревматоиден артрит беше направено предложение за откриване на 4-та Експертна лекарска комисия(ЕЛК) за предписване на биологични медикаменти в УМБАЛ "д-р Георги Странски" ЕАД в гр.Плевен.

Според нас откриването на още една ЕЛК в град в Централна Северна България би улеснило хората, лекуващи се с биологични медикаменти от тази част на страната и би им спестило много време в пътуване до гр. София или гр.Варна, където са най-близките за тях Експертни лекарски комисии. Това бяха и мотивите ни , за да направим предложението пред отговорните иснтитуции.

Отговора, който получихме можете да видите във файловете, които публикуваме тук.