Здравейте !

Поради зачестили сигнали до Организация на пациентите с ревматологични заболявания в България за периодична липса и затруднения в доставките на медикаменти, заплащани от НЗОК и получавани чрез протокол, бихме желали да посъветваме всички засегнати да подават жалби и сигнали до : Омбудсмана на РБ ;Министерство на здравеопазването; Изпълнителна агенция по лекарствата; НЗОК.

Моля , изпращайте и копие от жалбата (сигнала) и до Организация на пациентите с ревматологични заболявания в България на e-mail адрес : revmatologia.org@gmail.com

Надяваме се , че по този начин ще привлечем вниманието на отговорните институции, за разрешаване на този проблем, поради който много хора с ревматични заболявания биват лишени от възможността да получат полагащото им се лечение.

Омбудсман на РБ - http://www.ombudsman.bg/

Министерство на здравеопазването - hhttps://www.mh.government.bg/bg/

Изпълнителна агенция по лекарствата - http://www.bda.bg/bg/

НЗОК - https://www.nhif.bg/

 

 

УС на ОПРЗБ