За поредна година българските пациенти с ревматични заболявания имат възможност да участват в конкурса за есе „Едгар Стейн“, организиран от Европейската лига за борба с ревматизма (ЕУЛАР). И този път темата е много интересна и близка до голяма част от нас.Очакваме много интересни произведения.Пожелаваме на всички вдъхновение!

Темата за 2021 г е:

 

„Какви са ползите от използването на дигитални приложения в живота на хората с ревматични и мускулно скелетни заболявания"

 

Поканата е към всички хора с ревматични заболявания да споделят своето виждане по темата, базирано на личен опит. Дигиталните приложения са актуална тема още преди пандемията от Covid- 19 и навлизат във всички сфери на живота. И въпреки, че те, вероятно никога няма да изместят живия контакт между хората, имат някои предимства. Бихме желали да чуем вашето мнение по темата – използвате ли електронни приложения и как те се вписват в живота ви като човек с ревматично заболяване. Разкажете ни за опита си, за това как осъществявате личните си контакти по време на пандемията, както и дали използвате разлчни приложения като дневници, за да отразявате промените в здравословното си състояние, изследвания или пък дали използвате различни дигитални решения за телемедицина. Какво вече е достъпно в държавата, в която живеете и какво желаете да се подобри в бъдеще.

 

Наградата за най-доброто есе е в размер на 1,000 евро. Освен паричната награда победителя в конкурса ще има възможност да вземе участие в конгреса на ЕУЛАР за 2021 във Париж, като му бъдат заплатени всички разходи по пътуването и престоя, а така също ще бъде поканен и на официалната вечеря по време на конгреса. Ако конгресът се провежда онлайн, то тези ангажименти (хотелско настаняване, пътни разноски) се отменят.

 

Есето, което се класира на 2 място ще бъде наградено с 700 евро, а класиралото се на трето място ще бъде наградено с 300 евро. Наградата се осигурява изцяло от Европейската лига за борба с ревматизма (ЕУЛАР).

Есето победител се избира измежду есетата, които са победители на национално ниво. Есето победител ще бъде обявено на 15 март 2021.

Всеки пациент с ревматично заболяване на възраст над 18 г. може да участва.

Изисквания : есето не трябва да е по-дълго от 2 страници – А4 (написано на компютър, шрифт Arial 12, нормално разстояние между редовете, нормална рамка). Всички есета трябва да бъдат подадени в електронен вариант в WORD.

PDF файлове не се допускат.

 

МОЛЯ ИЗПРАЩАЙТЕ ЕСЕТА НА: revmatologia.org@gmail.com

Краен срок за участие : 31.12.2020г.

 

 ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ.

Правила за участие в конкурса „Едгар Стейн”

Версия: Юни 2020г.

Чл.1 – Име и цел:

Наименованието е избрано от EULAR (Европейска лига за борба с ревматизма) и одобрено от Норвежката пациентска организация.

Целта на наградата е да стимулира интереса на възможно най – много хора с ревматични и мускулно-скелетни заболявания в работата им с EULAR и по – специално в работата им с националните пациентски организации. Конкурсът е в чест на Едгар Стейн, който е страдал от Анкилозиращ Спондилит (болест на Бехтерев). Приживе той е бил невероятен посредник между лекари , пациенти и социални работници в тяхната съвместна работа.

 Чл.2 – Същност:

Наградата се връчва всяка година на най – доброто есе написано от човек с ревматично или мускулно-скелетно заболяване, в което той описва личния си опит с това да живее с подобно заболяване. Есето може да съдържа лични виждания за справяне със заболяването, как то влияе върху семейния и социален живот и т.н. Темата на всяко следващото се обявява от EULAR, на страницата на EULAR, както и в PARE бюлетина.

 

Чл.3 – Награда:

Наградата е 1,000 евро и се дава от името на EULAR. Тя се връчва на годишния конгрес на EULAR.Пътните и хотелските разноски на победителя в конкурса, също се поемат от EULAR.Ако конгресът се провежда онлайн, то тези ангажименти (хотелско настаняване, пътни разноски) се отменят.

Есето, което се класира на 2 място ще бъде наградено с 700 евро, а класиралото се на трето място ще бъде наградено с 300 евро

 

Чл.4 – Условия за участие:

Състезанието е отворено за всеки пациент с ревматично или мускулно-скелетно заболяване, навършил 18 г. Ръководители на пациентски организации, както и учени/лекари занимаващи се с в сферата на ревматологията не се допускат. Есетата се изпращат до националните пациентски организации в срок определен от тях. Есето, може да бъде написано на родния език на участника, като не може да бъде по – дълго от 2 страници (написано на компютър, шрифт Arial 12, нормално разстояние между редовете, нормална рамка). Всички есета трябва да бъдат подадени в електронен вариант в WORD. PDF файлове не се допускат.

Националните пациентски организации трябва да изпратят най – доброто есе на родния език на участника в конкурса по e-mail най – късно до 20.01.2021г.

Избраното есе трябва да бъде изпратено до секретариата на EULAR и трябва да съдържа:

  • Email адрес / телефон за контакт с автора;
  • Email адрес / телефон за контакт на отговорника за конкурса от страна на пациентската организация;
  • Снимка на автора с високо качество
  • информация за автора – години, професия, семейно положение, настоящ адрес, как е научил за конкурса и защо е решил да участва;
  • Попълване на бланка, предоставена от ЕУЛАР с разрешение есето да се публикува;

 

Чл.5 – Жури:

Журито се състои от 5 човека, от които не повече от 2 са лекари, назначение от постоянния комитет на пациентското крило на ЕУЛАР( EULAR Standing Committee of PARE). Зам. –председателя на ЕУЛАР, представляващ PARE, председателят на постоянния комитет на пациентското крило на ЕУЛАР( EULAR Standing Committee of PARE), ще бъдат неофициални лица в журито. Тези двама представители няма да имат право на глас. Журито се избира отделно за всяко състезание, като един член не може да участва повече от 2 пъти.

 

Чл.6 – Победител:

Победителят в конкурса се избира с пълно мнозинство. Ако никое есе няма пълно мнозинство, тогава награда няма да се присъжда. Есето – победител и другите есетата на другите участници в конкурса, могат да бъдат публикувани след обявяването на резултата, във форма която авторът, EULAR или пациентската организация решат.

Изборът на журито е окончателен и не подлежи на обжалване.

EULAR Executive Secretariat

Birte Glüsing