Ние от сдружение АПАЗ и ОПРЗБ подкрепяме електронното здравеопазване, но до нас достигнаха многобройни запитвания от пациенти по отношение на  прилагането на електронната рецептурна книжка. В подкрепа на пациентите, ние изпратихме запитване към Министерството на здравеопазването и НЗОК.

 

 

 

До

проф. д-р Петко Салчев

Управител на НЗОК

Копие до:

д-р Стойчо Кацаров

Министър на здравеопазването

 

 

ЗАПИТВАНЕ

от

 

Асоциация на пациентите с автоимунни заболявания (АПАЗ)

 

Организация на пациентите с ревматологични заболявaния в България (ОПРЗБ)

 

Уважаеми проф. Салчев,

 

Във връзка със стартиране на процеса по въвеждане на електронна рецептурна книжка

се обръщаме към Вас с няколко въпроса, които достигнаха до Организация на пациентите с

ревматологични заболявания в България и Асоциация на пациентите с автоимунни

заболявания.

 

1. Какъв е начинът да се идентифицира здравноосигурено лице в аптеката при получаване на

медикамент, изписан с електронна рецептурна книжка?

 

2. В случай, че общопрактикуващите лекари издават електронни рецепти за период от 3

месеца коя дата се смята за дата на издаване на рецептата при получаване на медикамент на

втория и на третия месец?

3. В случай, че има закъснение в доставката на лекарствен продукт (напр.скъпоструващи

биологични медикаменти) как се изпълнява всяка последваща електронна рецепта?

Необходмо ли е преиздаване на електронната рецепта?

 

4. Каква е валидността на електронните рецепти от датата на издаването им?

 

5. Необходмо ли е при издаване на електронна рецепта хронично болният пациент да

посещава общопрактикуващия си лекар?

 

6. В случай на издаване на електронна рецепта за 3 месеца по какъв начин и къде ще се

визуализират все още неизпълнените рецепти и как здравноосигурените лица ще получат

достъп до тази информация?

 

С уважение:

гр. София

07.07.2021

 

Анета Драганова /Председател на УС на АПАЗ/

Боряна Ботева /Председател на УС на ОПРЗБ/