През 2017 г. отбелязваме световният ден за борба с артрита 12 октомври като акцентираме върху ранната диагностика на ревматичните заболявания.

Това е кампания на Европейската лига за борба с ревматизма (EULAR). Тази година организацията навършва 70 години. Мотото на кампанията "Don't delay, connect today" в превод означава „Не отлагай, прегледай се днес”.  Целта й е да се популяризира ранната диагностика на ревматичните заболявания, защото това е голям проблем не само в България, но и в цял свят. Колкото по-рано бъде открито заболяването, толкова по-успешно е лечението. Кампанията обединява лекари и пациентски организации, както и здравни специалисти. Под „здравни специалисти” се имат предвид специализирани медицински сестри, рехабилитатори, кинезитерапевти, физиотерапевти и други свързани специалисти. Организацията EULAR се състои от лекари – ревматолози, организации на хора с ревматични заболявания и здравни специалисти. Решихме да популяризираме кампанията и в нашата страна, като акцентираме върху значението на ранната диагностика.

Основна част от кампанията, която Организация на пациентите с ревматологични заболявания в България организира е фотосесия с водещи специалисти- ревматолози, които споделят своето мнение за значението на ранната диагностика на ревматичните заболявания.

УС на ОПЗРБ изказва своите благодарности на проф. Стоилов и проф. Коларов за подкрепата.