Акценти от конгреса на Европейската лига за борба с ревматизма (ЕУЛАР)

 

В периода 14-17 юни в Мадрид беше проведен годишния конгрес на Европейската лига за борба с ревматизма (ЕУЛАР).

През 2017 г. събитието беше много по-специално, тъй като тази година се отбелязва 70-тата годишнина на организацията.

Европейската лига за борба с ревматизма обединява медицинските дружества, здравните специалисти в областта на ревматологията и организациите на хората с ревматични заболявания от цяла Европа.

Целите на организацията са да се намали негативното влияние на ревматичните заболявания върху хората и цялото общество, да се подобрява лечението, превенцията и рехабилитацията на тези заболявания.

ЕУЛАР насърчава високи постижения в образованието и научните изследвания в областта на ревматологията.

По време на конгреса в Мадрид беше обявен официално старта на кампанията „Don’t delay, connect today”, която обединява трите стълба на ЕУЛАР - медицинските дружества, здравните специалисти в областта на ревматологията и организациите на хората с ревматични заболявания. Целта на кампанията е да подчертае значението на ранната диагностика на ревматичните заболявания и достъпа до лечение. Само в Европа повече от 120 млн. души живеят с ревматични заболявания.

Организация на пациентите с ревматологични заболявания в България(ОПРЗБ) е член на ЕУЛАР от 2011 г, а от 2015 г. предсеадтеля на организацията, Боряна Ботева е член на борда на пациентското крило на ЕУЛАР. България има своето важно място в ЕУЛАР още от 70-те години на миналия век , когато в периода 1973-1975 председател на организацията е бил проф.Васил Тинев Цончев.

По време на конгреса в Мадрид тази година Христина Банкова, доброволец и член на ОПРЗБ представи онлайн проект за информираност, който ОПРЗБ реализира през 2016 г.  – „Правим невъзможното, защото възможното го прави всеки“. Проекта беше представен заедно с още 21 други постера на пациентски организации, членуващи в ЕУЛАР.

Организаторите бяха подготвили интересни теми , както за представителите на пациентските организации, така и за лекарите и останалите специалисти.

Всяка година по време на конгреса се провеждат и множество обучения за повишаване квалификацията на специалистите ревматолози.

По време на сесиите предвидени за представителите на пациентските организации, членуващи в ЕУЛАР бяха засеганати различни теми като: педизвикателствата пред младите хора с ревматични заболявания при намиране на работа; предизвикателствата пред хората с ревматични заболявания от различни етноси в някои европейски държави; работата с доброволци; подобряване на грижата за психилогическото състояние на хората с ревматични заболявания и др.

Джанет Андересен от Великобритания говори за предизвикателствата и потенциалните решения при намиране и задържане на работа от младите хора с ревматични заболявания. От представента от нея презентация стана ясно, че младите хора с ревматични заболявания срещат трудности при намиране на работа, защото заболяването налага дълги периоди без работа, което се отразява на професионалната им биография, защото работодателите не познават ревматичните заболявания; новодиагностицираните младежи са неуверени в способностите си , защото не знаят какви ограничения ще им наложи заболяването и дали ще съумеят да се справят с тях.

Като възможни решения на тези проблеми се откроиха : подобряване на познанията за ревматичните заболявания, както от самите пациенти, така и от техните работодатели; подобряване на познанията за правата си ; съзадаване на облекчения за работотдатели , които наемат хора с увреждания.

Продължава инициативата на ЕУЛАР „Училище по ревматология“(School of rheumatology). Повече информация е налична на : https://www.eular.org/

Според изследване на учени от Департамента по медицина от университета във Ферара, Италия , което проследява 34 бременности при 28 пациентки с ревматични заболявания и подложени на лечение с биологични медикаменти, стана ясно, че няма съществени разлики при протичането на  бременността в сравнение с пациентки от контролна група, които не са подложени на такова лечение. Въпреки това са необходими още данни, за да се докаже напълно безопасността на биологичната терапия по време на бременност.

По време на конгреса беше представено изследване инициирано от университети в САЩ, Холандия, Канада и Франция според което биологичните медикаменти забавят радиографската прогресия на анкилозиращия спондилит (болестта на Бехтерев) в дългосрочен план. Тези данни са много важни, тъй като до момента се смяташе, че тези медикаменти подобряват качеството на живот на хората с анкилозиращ спондилит,  без да забавят радиографската му прогресия.

Още едно любопитно изследване показва, че при пушачите с анкилозиращ спондилит се наблюдават повече структурни изменения в сравнение с непушачите със същото заболяване.

По време на конгреса беше представен и нов медикамент за лечение на псориатичен артрит, който дава обещаващи резултати- Ixekizumab. Той е блокер на IL 17(Интерлевкин 17) и вече е показал добри резултати в овладяването а псориазис. Медикаментът все още не е одобрен за употреба в САЩ и Европа, но в Япония е одобрен за лечение на псориатичен артрит.

Повече информация за медикамента и проведените клинични проучвания можете да прочетете тук:

http://promotions.bmj.com/ardsummaries/2017/01/01/ixekizumab-a-new-treatment-option-for-people-with-psa/

Конгресът на ЕУЛАР всяка година предлага интересни теми и новости в различни области от сферата на ревматологията.

Очаквайте следващия конгрес в пеириода 13-16 юни 2018 г. в Амстердам.

 

Боряна Ботева

Председател на УС на ОПРЗБ

 

За Интерлевкин 17 можете да прочетете повече тук: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD