"ПРАВИМ НЕВЪЗМОЖНОТО, ЗАЩОТО ВЪЗМОЖНОТО ГО ПРАВИ ВСЕКИ"

 

За да звършим кампанията за информираност на Организация на пациентите с ревматологични заболявания в България по повод световния ден за борба с артрита, публикуваме сборника с преводи и статии: „Правим невъзможното, защото възможното го прави всеки“. Сборникът съдържа статии за някои от най-разпространените ревматични заболявания, както и такива за хроничната болка, автоимунната реакция и възпалителния процес. Надяваме се, че заедно с другите наши публикации, сборникът ще бъде полезно помагало за подобряване и разширяване на знанията за ревматичните и мускулно-скелетните заболявания, както и за по-добрата информираност на всеки, който се интересува от цялата сложна и многостранна проблематика, свързана с тях.
Една информационна кампания завърши. С края й поставяме началото на следващата, т.е. продължаваме процеса на информиране на всички заинтересовани.

 

МОЖЕТЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ СБОРНИКА ТУК:

„Правим невъзможното, защото възможното го прави всеки“.