ЗА РЕВМАТОИДНИЯ АРТРИТ

Според инициативата на Американската фондация на хора с ревматоидни заболявания, 2 февруари е обявен като ден за по-голяма информираност за РА – най-разпространеното ревматоидно заболяване. Това е ден, когато хората с РА и техните организации се опитват да насърчават информираността и образованието за същността и последиците от РА.

В тази връзка и в контекста на непрекъснато действащата „Програма за информираност“ на ОПРЗБ, създадохме този малък материал, посветен на РА. Това е болест, обвита в множество митове и неразбране, често дори е подценявана.

Предоставяйки тази информация ние се надяваме да запознаем повече хора със същността на заболяването, както и със сериозните индивидуални, социални и икономически негативни последици от него, когато то се неглижира на всички нива.

Освен това използваме този ден, за да запълним една съществена празнина в знанията си, а именно наличието на ЕВРОПЕЙСКА ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ТРУДОВА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С РЕВМАТОИДНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, която публикуваме по-долу.

Помнете!

Заедно, ние можем да направим повече!

 

МАТЕРИАЛЪТ МОЖЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТУКЗА РЕВМАТОИДНИЯ АРТРИТ