БИБЛИОТЕКА ОПРЗБ

В раздел БИБЛИОТЕКА ОПРЗБ се публикуват социални издания на Организация на пациентите с ревматлогични заболявания в България, преводни и авторски материали.

ВСИЧКИ ПРАВА НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК НА ИЗДАНИЯТА НА ОПРЗБ ЗАПАЗЕНИ!

Никаква част от тези издания не може да бъде възпроизвеждана под каквато и да е форма и по какъвто и да е начин, включително поставяне на дадено издание в други сайтове, блогове, електронни библиотеки и др., без изричното разрешение на ОПРЗБ